Úvodní stránka
CZ  |  EN  |  DE  |  RU  |  SLO    

  Dodací podmínky Incoterms
  Pojmy v logistice

Dodací podmínky Incoterms

EXW
jakýkoliv druh dopravy
ZE ZÁVODU ... (ujednané místo) Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu, jak je stanoveno v kontraktu (závod, sklad, továrna, atd.)

FCA
jakýkoliv druh dopravy
  VYPLACENĚ DOPRAVCI ... (ujednané místo)Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dodá zboží ve jmenovaném místě do péče dopravce určeného kupujícím. U sběrné služby hradí manipulaci ve sběrném středisku kupující

FAS
námořní
  VYPLACENĚ K BOKU LODI ... (ujednaný přístav nalodění)Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dodá zboží ve jmenovaném přístavu nalodění k boku lodi určené kupujícím.

FOB
námořní
  VYPLACENĚ LOĎ ... (ujednaný přístav nalodění)Riziko přechází okamžikem, kdy zboží skutečně překročí zábradlí lodi v ujednaném přístavu nalodění.

CFR
námořní
  NÁKLADY A PŘEPRAVNÉ ... (ujednaný přístav určení)Riziko přechází (jako u FOB) okamžikem, kdy zboží opravdu překročí zábradlí lodi v ujednaném přístavu nalodění.

CIF
námořní
  NÁKLADY, POJIŠTĚNÍ A PŘEPRAVNÉ ... (ujednané místo)Riziko přechází (jako u FOB) okamžikem, kdy zboží skutečně překročí zábradlí lodi v ujednaném přístavu nalodění. Prodávající musí zajistit dokument pojištění v souladu s minimálním krytím podle Institute Cargo Clauses nebo s jinými podobnými podmínkami. Pojistka musí krýt rizika až do vyložení na určeném místě.

CPT
jakýkoliv druh dopravy
  PŘEPRAVA PLACENA DO ... (ujednané místo určení)Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dodá zboží do péče prvního dopravce

CIP
jakýkoliv druh dopravy
  PŘEPRAVA A POJIŠTĚNÍ PLACENY DO ... (ujednané místo)Riziko přechází (jako u CPT), okamžikem, kdy prodávající dodá zboží do péče prvního dopravce. Prodávající musí zajistit dokument pojištění v souladu s minimálním krytím podle Institute Cargo Clauses nebo s jinými podobnými podmínkami. Pojistka musí krýt rizika až do vyložení v místě určení.

DAF
silniční/železniční doprava
  S DODÁNÍM NA HRANICI ... (ujednané místo)Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu v ujednaném místě určení na hranici (clo neplaceno).

DES
námořní
  S DODÁNÍM Z LODI ... (ujednaný přístav určení)Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu na palubě lodi v ujednaném přístavu vylodění.

DEQ
námořní
  S DODÁNÍM Z NÁBŘEŽÍ (clo placeno) ... (ujednaný přístav určení)Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímuna nábřeží v přístavu určení, clo zaplaceno. Pokud si účastníci přejí, aby celní formality pro dovoz zajistil kupující musí být slova "clo placeno" nahrazena slovy "clo neplaceno"

DDU
jakýkoliv druh dopravy
  S DODÁNÍM CLO NEPLACENO ... (ujednané místo určení)Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu v ujednaném místě určení, clo neplaceno.

DDP
jakýkoliv druh dopravy
  S DODÁNÍM CLO PLACENO ... (ujednané místo určení)Riziko přechází okamžikem, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu v ujednaném místě určení, clo placeno.Pojmy v logistice

ADR evropská dohoda o silniční přepravě nebezpečného zboží (Accord Dangerous Route). Upravuje jakým způsobem je možno zboží přepravovat, bezpečnostní normy apod. Rozděluje zboží podle tříd nebezpečnosti.

AETR evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě

BURZA NÁKLADŮ A VOLNÝCH VOZŮ databáze nákladů určená především pro dopravní a spediční firmy. Ti zde mohou obchodovat s náklady nebo nabízet volná vozidla a dospět tak k optimálnímu vytížení kapacit!

BOČNICE je postraní díl vozidla. V užším smyslu je bočnice okraj nákladního vozidla, přívěsu, návěsu, atd.

CMR - ÚMLUVA mezinárodní úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě

CMR – NÁKLADNÍ LIST přepravní doklad v rámci úmluvy CMR

CISTERNA je nádrž k uskladnění či převozu tekutin, většinou ve tvaru kvádru nebo válce

CARGO přepravované zboží

CARNET TIR výlučný soubor listin provázejících náklad v silniční mezinárodní dopravě zboží

CARNET ATA celní doklad dovolující svému vlastníkovi dočasně dopravovat nebo posílat zboží aniž by platil clo

ČESMAD BOHEMIA Sdružení automobilových dopravců ČR

DISPONENT stanovuje, koordinuje a sleduje cesty vozového parku v přepravních firmách.

DUTY clo, poplatek za dovoz zboží vyměřený celními orgány

EXPORT vývoz zboží

EURO PALETA paleta, která má evropskou normovanou ložnou plochu; většinou ze dřeva (1200x800 mm).

EURO 1,2,3,4,5 označení vozidel silniční dopravy splňujících limity se vztahem k životnímu prostředí

FRIGO přeprava zboží pod řízenou teplotou

FYTO KONTROLA prohlídka zboží rostlinného původu prováděné před jeho průvozem na hraničních přechodech

FOOT stopa = 0,3048 m - měrná jednotka délky britské a americké soustavy

FRAGILE GOODS křehké zboží

IMPORT dovoz zboží

IRU mezinárodní unie silničních dopravců

JUMBO silniční vozidlo, souprava vozidel, s ložným prostorem o objemu od 101 do 120 m3

JUST IN TIME (JIT) dodání zboží „právě v čas“ tj. přesně v dohodnutém termínu

KONTEJNER užívá se především pro lodní, železniční a silniční přepravu, jedná se o velkou, pevnou a uzavřenou přepravku technicky uzpůsobenou ke stohování do několika vrstev nad sebou.

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA kombinace více druhů přeprav - např. lodní + silniční

KUSOVÉ ZBOŽÍ veškeré zboží v malém množství, se kterým lze manipulovat a které lze nakládat „po kusech“. To obecně znamená veškeré zboží, které nevyžaduje žádné další speciální přepravní obaly a které lze přepravovat nákladními vozidly, v kontejnerech nebo letadly.

LOGISTIKA logistika je proces pohybu zboží od objednání až po dodání zákazníkovi.

LOŽNÝ METR normovaný rozměr z oblasti nákladní dopravy. Ložný metr je 1 metr ložného prostoru nákladního vozidla na délku. Při šířce nákladního vozidla cca 2,4 m odpovídá 1 ložný metr přibližně 2,4 m2 (2,4 m šířka x 1 m délka).

LOW DECK nízkoložné vozidlo v silniční dopravě

MEGA vozidlo silniční dopravy s ložným prostorem o objemu cca. 100 m3 a s ložnou výškou cca 3 m

MÝTNÉ oplatek za použití cesty, silnice, dálnice, tunelu či mostu.

MULDA vozidlo speciálně uzpůsobené především pro přepravu svitků

NÁVĚSOVÁ SOUPRAVA nazývaná také jako tahač s návěsem nebo návěsový tahač. Sestává z návěsového tahače bez ložné plochy a (vyměnitelného) návěsu. Návěsový tahač tedy žádné zboží nepřepravuje, pouze tahá návěs, který zboží přepravuje – odtud pojem „tahač“.

NÁKLADNÍ LIST odesílatelem vystavený dokument, který doprovází zboží. Přitom slouží jako důkazní listina o uzavření a obsahu přepravní smlouvy a jako potvrzení o přijetí zboží, když se zboží převezme u zasílatele a dodá příjemci.

NEBEZPEČNÉ ZBOŽÍ zboží, které v případě nehody může ohrozit zdraví nebo životní prostředí (žíraviny, hořlaviny, výbušniny, jedy, apod.). Doprava nebezpečných nákladů je podmíněna udělením zvláštního oprávnění pro posádku kamionu a zvláštním technickým provedením vozidel k této dopravě (viz. ADR)

NADROZMĚRNÝ NÁKLAD náklad přesahující limitní rozměry silničních vozidel s nutností udělení zvláštního povolení k přepravě

OBAL NEVRATNÝ obal pro jednorázové použití, který není nutno vracet výrobci či distributorovi, apod. (Např. jednoduchá kartónová krabice)

OBAL VRATNÝ opak nevratného obalu, obvykle dražší obalové materiály, ale také palety, speciální palety apod.

OPEN TOP (OT) označení pro kontejner s nepevnou střechou umožňující nakládat zboží shora

PLACHTA plachta zastřešuje nákladní vozidlo, chrání přepravované zboží před povětrnostními vlivy

PALETA plochý ložný prostředek, který se používá k přepravě stohovatelného zboží z nejrůznějších materiálů, jako dřeva, plastu nebo ušlechtilé oceli. Nejznámější je europaleta.

PACKING LIST balící list

PLATO dopravní prostředek bez plachty či skříně

POSTAL CODE poštovní směrovací číslo v dané zemi

PLM překročená ložná míra

SKŘÍŇ zcela uzavřená a zastřešená konstrukce nákladního vozidla.

SKLAD Místo udržování zásob movitých věcných prostředků. Sklad s odpovídajícími zařízeními slouží obzvláště k příjmu, přípravě zboží k odběru a spedici materiálu.

SOUPRAVA Nákladní vozidlo, u kterého je přední náprava přívěsu namontována na točnici. Tím má souprava jeden bod otáčení na závěsu pro přívěs a jeden otočný bod na točnici, čímž je usnadněno projíždění zatáček.

SPEDITÉR Speditér je obchodník, který organizuje přepravu zboží, resp. nákladů prostřednictvím dopravce

TAUTLINER druh vozidla, které nemá pevné bočnice ložné plochy. Na bocích vozidla je opatřen posuvnými plachtami a integrovanými upínacími pásy.

TERMO označuje přepravu zboží citlivého na teplotu, především zboží, které má být udržováno teplé nebo horké.

ZASÍLATEL zasílatelem se obecně míní společnost, která zadává objednávku logistických služeb u poskytovatele logistických služeb.

ZBOŽÍ označuje obchodní zboží, tzn. věc (výrobek, produkt, materiální zboží), kterou lze získat pouze koupí nebo výměnou a která slouží k uspokojování lidských potřeb.

ZIP CODE poštovní směrovací číslo v dané zemi
Copyright MAB-Group s.r.o
© 2014 - All rights reserved
info@.mab-group.cz
SILNIČNÍ PŘEPRAVA
ŽELEZNIČNÍ PŘEPRAVA
NÁMOŘNÍ PŘEPRAVA
LETECKÁ PŘEPRAVA
DALŠÍ SLUŽBY
PROFIL
KVALITA
PORADENSTVÍ
VAŠE POPTÁVKA
ODKAZY
DOWNLOADS
KONTAKTY