Úvodní stránka
CZ  |  EN  |  DE  |  RU  |  SLO    

  rychlý, dostupný, operativní dopravní systém

  mezinárodní i vnitrostátní přeprava kusových i celovozových zásilek

  k dispozici vozový park dle velikosti nákladu (do 1,5 t, 3,5 t, 7 t, 24 t)

  přikládkový servis
         - levné, rychlé a spolehlivé dopravní řešení necelovozových zásilek
         - mezičlánek mezi sběrnou službou a celovozovými přepravami
         - přizpůsobení přepravních prostředků i celních služeb
         - garance dohodnutého termínu doručení

  sběrná služba
         - přeprava malých zásilek v časově nenáročných termínech
         - příznivé cenové relace
         - možnost využití pravidelných linek a termínů nakládek
         - doplňkové přepravní služby (celní odbavení dle požadavku klienta, pojištění)

  přeprava nebezpečných nákladů dle klasifikace ADR
         - znalost nejnovějších vyhlášek a změn dohody ADR
         - dlouhodobé zkušenosti s přepravou ADR do různých zemí
         - přizpůsobení vozového parku
         - dodržení všech požadovaných bezpečnostních předpisů
         - kvalifikovaná obsluha vozidla včetně proškolení řidičů

  přeprava chladicími a izotermickými vozy
         - přizpůsobení vozového parku dle komodity a požadavků klienta
         - dodržení požadovaných bezpečnostních a hygienických předpisů
         - kvalifikovaná obsluha vozidla

  přeprava nadroměrných nákladů
         - znalost povolených limitních rozměrů a hmotností podle příslušného teritoria vypracování
           nejefektivnějšího řešení konkrétního požadavku
         - zajištění doprovodných vozidel a veškerých potřebných povolení
         - realizace po silnici, po moři, příp. kombinovaně

  JIT dodávky

  mezinárodní logistické projekty pro obchodní řetězce

  přeprava kontejnerů


Copyright MAB-Group s.r.o
© 2014 - All rights reserved
info@.mab-group.cz
SILNIČNÍ PŘEPRAVA
ŽELEZNIČNÍ PŘEPRAVA
NÁMOŘNÍ PŘEPRAVA
LETECKÁ PŘEPRAVA
DALŠÍ SLUŽBY
PROFIL
KVALITA
PORADENSTVÍ
VAŠE POPTÁVKA
ODKAZY
DOWNLOADS
KONTAKTY